Obaveštenja

DRUGI POZIV ZA PREDAJU RADOVA ZA 2. TEMATSKI BROJ ČASOPISA “PEDAGOŠKA STVARNOST” ZA 2023. GODINU POD NAZIVOM “DIGITALNA PISMENOST”

19. 09. 2023.

Poštovane koleginice i kolege,

Pedagoško društvo Vojvodine i Odsek za pedagogiju, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu vas pozivaju da dostavite članak za objavljivanje u tematskom broju „Digitalna pismenost“ časopisa “Pedagoška stvarnost”, drugi broj 2023. godine.

Digitalna pismenost nastaje s razvojem lјudskog društva, sa digitalizacijom lјudskog znanja i razvojem digitalnih tehnologija. Digitalna pismenost ne bi trebalo da zameni tradicionalne oblike pismenosti, već predstavlјa jedan od novih oblika savremene pismenosti u informacionom dobu. Za razliku od računarske i informacione pismenosti, pojam digitalne pismenosti novijeg je datuma. Odnosi se na sposobnost da se čitaju i razumeju digitalno zapisani tekstovi, hipertekstovi i multimedijski tekstovi. Od Gilsterovog koncepta i ostalih autora 90-tih godina, pojašnjenje digitalne pismenosti luta.

 Poslednjih godina, posebno za vreme COVID 19 pandemije, od vrtića do škola i visokog obrazovanja, videli smo brze napore svih za prilagođavanjem i stvaranjem okruženja za školovanje kod kuće i onlajn obrazovanje u kojima deca, učenici i nastavnici mogu da komuniciraju. U kojoj meri su ova rešenja bila efikasna, ili čak dostupna? Koliko smo bili osposobljeni da ispravno koristimo alate, da pronađemo, procenimo, kreiramo i prenesemo informaciju u digitalnom formatu? Konačno, da li i u kojoj meri digitalne kompetencije mogu da nas zaštite od zloupotrebe tehnologija savremenog doba?

 Ovaj tematski broj ima za cilј da pruži priliku autorima da interdisciplinarno sagledaju ideju  digitalne pismenosti kroz teorijska razmatranja, podatke naučno-istraživačkih postupaka i primere iskustava i dobre prakse stručnoj, naučnoj i široj javnosti.

 Procedura predaje i uređivanja časopisa "Pedagoška stvarnost" realizuje preko elektronske platforme časopisa: http://pedagoskastvarnost.ff.uns.ac.rs . Od 2002. godine, časopis „Pedagoška stvarnost“  ima karakter publikacije od posebnog interesa za nauku (kategorija M52).

 Rok za dostavljanje radova za 2. broj časopisa 2023. godine je 15. oktobar 2023.

Elektronska adresa časopisa je: pedagoskastvarnost@gmail.com.

U prilogu dostavljamo i Uputstvo za pisanje radova.

Srdačno Vas pozdravljamo,

doc. dr Snežana Jokić

gost urednik tematskom broju „Digitalna pismenost“

doc.dr Bojana Perić Prkosovački,

glavna urednica časopisa “Pedagoška stvarnost”

prof. Olivera Knežević-Florić,

odgovorna urednica časopisa “Pedagoška stvarnost”

Pročitaj više o DRUGI POZIV ZA PREDAJU RADOVA ZA 2. TEMATSKI BROJ ČASOPISA “PEDAGOŠKA STVARNOST” ZA 2023. GODINU POD NAZIVOM “DIGITALNA PISMENOST”

Trenutni broj

God. 69 Br. 1 (2023)
Objavljeno: 29. 09. 2023.

Puno izdanje

Pogledaj sve brojeve