Obaveštenja

POZIV ZA PREDAJU RADOVA ZA 1. BROJ ČASOPISA “PEDAGOŠKA STVARNOST” ZA 2022. GODINU

07. 02. 2022.

Poštovane koleginice i kolege,

Pedagoško društvo Vojvodine i Odsek za pedagogiju, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu Vas pozivaju da dostavite članak za objavljivanje u časopisu “Pedagoška stvarnost”, za prvi broj 2022. godine.

Ovim putem Vas obaveštavamo da će se procedura predaje i uređivanja časopisa "Pedagoška stvarnost" obavljati preko elektronske platforme časopisa: http://pedagoskastvarnost.ff.uns.ac.rs .  

Podsećamo da časopis „Pedagoška stvarnost” izlazi dva puta godišnje – u junu i u decembru. Predaja radova za junski broj 2022. godine je do 20. marta, a predaja radova za decembarski broj je do 1. septembra.

Elektronska adresa časopisa je: pedagoskastvarnost@gmail.com.

U prilogu dostavljamo i Uputstvo za pisanje radova.

Srdačno Vas pozdravljamo, 

Redakcija časopisa „Pedagoška stvarnost“

Pročitaj više o POZIV ZA PREDAJU RADOVA ZA 1. BROJ ČASOPISA “PEDAGOŠKA STVARNOST” ZA 2022. GODINU

Trenutni broj

God. 67 Br. 2 (2021)
Objavljeno: 02. 03. 2022.

Puno izdanje

Pogledaj sve brojeve