Glavni urednik
doc. dr Bojana Perić Prkosovački

Odgovorni urednik
prof. dr Olivera Knežević Florić

Sekretarijat redakcije
doc. dr Stanislava Marić Jurišin
MA Tamara Radovanović
doc. dr Borka Malčić

Lektori
prof. Marina Živkov Tucić, srpski jezik
Prof. dr Jelisaveta Šafranj, enleski jezik

REDAKCIJA
akademik Grozdanka Gojkov, Srbija
akademik Marjan Blažič, Slovenija
akademik Drago Branković, Republika Srpska
sc. Sofija Vrcelj, Hvatska
dr Svetlana Kurteš, Velika Britanija
prof. dr Kanizsai Maria, Mađarska
prof. dr Ljupčo Kevereski, Makedonija
prof. dr Snežana Gudurić, Srbija
prof. dr Jovana Milutinović, Srbija
prof. dr Milica Andevski, Srbija
prof. dr Josip Ivanović, Srbija
prof. dr Svetlana Španović, Srbija
prof. dr Mila Beljanski, Srbija
doc. dr Vojin Jovančević, Srbija
prof. dr Marta Dedaj, Srbija
doc. dr Nina Brkić Jovanović, Srbija
prof. dr Otilia Velišek Braško, Srbija
doc. dr Stanislava Marić Jurišin, Srbija
doc. dr Milena Letić Lungulov, Srbija
doc. dr Stefan Ninković, Srbija