GLAVNI UREDNIK
doc. dr Bojana Perić Prkosovački, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Srbija

ODGOVORNI UREDNIK
prof. dr Olivera Knežević Florić, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Srbija

SEKRETARIJAT REDAKCIJE
prof. dr Stanislava Marić Jurišin, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Srbija
doc. dr Borka Malčić, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Srbija
dr Tamara Radovanović, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu, Srbija

TEHNIČKI SEKRETARIJAT
Igor Lekić, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Srbija
MA Bojana Pilja, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Srbija

LEKTORI
prof. Marina Živkov Tucić, Gimnazija u Bečeju, Srbija (srpski jezik)
MA Anđelka Gemović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija (engleski jezik)                                                                                                                                         

REDAKCIJA
akademik Grozdanka Gojkov, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača “Mihailo Palov”, Vršac, Srbija
akademik Marjan Blažič, Fakultet ekonomije i inoformatike Univerziteta Novo Mesto, Slovenija
akademik Drago Branković, Filozofski fakultet Univerziteta u Banja Luci, BiH
dr sc. Sofija Vrcelj, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hrvatska
dr Svetlana Kurteš, Fakultet umetnosti i humanističkih nauka Univerziteta Madeira, Portugalija
prof. dr Kanizsai Maria, Visoka škola “Eötvös József”, Baja, Mađarska
prof. dr Ljupčo Kevereski, Pedagoški fakultet Univerziteta “St. Kliment Ohridski” u Bitolju, Makedonija
prof. dr Snežana Gudurić, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Srbija
prof. dr Jovana Milutinović, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Srbija
prof. dr Milica Andevski, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Srbija
prof. dr Josip Ivanović, Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku Univerziteta u Novom Sadu, Srbija
prof. dr Svetlana Španović, Pedagoški fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Srbija
prof. dr Mila Beljanski, Pedagoški fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Srbija
doc. dr Vojin Jovančević, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje AP Vojvodine, Srbija
prof. dr Marta Dedaj, Visoka škola za strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare u Sremskoj Mitrovici, Srbija
doc. dr Nina Brkić Jovanović, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Srbija
prof. dr Otilia Velišek Braško, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu, Srbija
doc. dr Milena Letić Lungulov, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Srbija
doc. dr Stefan Ninković, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Srbija