E-mail: pedagoskastvarnost@gmail.com

Glavni kontakt

Bojana Perić Prkosovački
Doc. dr
Medicinski fakultet/Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

Pomoćni kontakt

Igor Lekić