DOPRINOS ŠKOLSKOG NADZORA POVEĆANJU KVALITETA OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA USRBIJII 1857-1881.

  • Nataša A. Vujisić Živković

Apstrakt

Postojanje stalnog školskog nadzora je jedan od kriterijuma na osnovu kojih
procenjujemo da je prosveta u Srbiji u periodu 1857-1881. polako hvatala korak sa
školstvom u evropskim zemljama. U ovom radu predstavljamo rezultate istraživanja
uloge školskog nadzora u razvoju osnovnoškolskog sistema i povećanju kvaliteta
obrazovanja u periodu 1857-1881.
Rad je zasnovan na analizi izveštaja školskih nadzornika kao izvora prvog reda.
Takođe, poslužili smo se memoarskom i autobiografskom građom, tamo gde smo za to
našli priliku i prigodno mesto.
U periodu koji smo pratili školska revizija bila je, pre svega, instrument kojim
je država ostvarivala kontrolu nad radom škola i učitelja. Stečeni uvidi iz revizije bili
su dragoceni za prosvetnu vlast koja je na temelju pribavljenih podataka mogla da
rešava uočene probleme i projektuje buduće korake u cilju unapređivanja kvaliteta
obrazovanja.

Objavljeno
27. 01. 2020.
Broj časopisa
Sekcija
ISTORIJA PEDAGOGIJE