UTICAJ PORODICE I ŠKOLE NA RAZVOJ KREATIVNOSTI KOD DECE

  • Bojana Filipović
  • Tijana Đokić

Apstrakt

U savremenom društvu se naglašava značaj kreativnosti ali se i ukazuje na potrebu
za dodatnim podsticanjem i razvijanjem kreativnosti. Razvijanjem i podsticanjem
kreativnosti, stvaralaštva, radoznalosti dece i razvijanjem njihovog mišljenja, zapravo
se radi na kreiranju čvrste osnove za dalji razvoj kreativnosti, odnosno kreativnog
pojedinca, budućeg odraslog člana društva. Napredak i uspešnost svake društvene
zajednice neposredno su uslovljeni njenim odnosom prema stvaraocima i stvaralaštvu,
koje treba kao najdragoceniji potencijal čuvati, negovati i razvijati. Kako su učitelji,
odnosno nastavnici ti koji sa decom provode veliki deo dana i koji pored roditelja, u
velikoj meri utiču na dete i njegov celokupan razvoj, potrebno je razmotriti i koji je
njihov udeo u razvoju kreativnosti dece školskog uzrasta. Bitno je stvoriti povoljnu
klimu, ne samo u okviru obrazovno-vaspitne ustanove, već i u samoj porodici kako bi
se stvorili povoljni uslovi za maksimalno razvijanje kreativnih potencijala kod svakog
deteta, odnosno svakog pojedinca. Ovim radom smo nastojali da teorijski sagledamo
i istaknemo značaj koji porodica i škola, odnosno roditelji i nastavnici imaju za razvoj
kreativnosti kod dece osnovnoškolskog uzrasta.

Objavljeno
27. 01. 2020.
Broj časopisa
Sekcija
PREDŠKOLSKA PEDAGOGIJA