VRŠNJAČKI ODNOSI NA PREDŠKOLSKOM UZRASTU I USLOVI PODSTICANJA POZITIVNE VRŠNJAČKE INTERAKCIJE

  • Aleksandra Pavlović

Apstrakt

Dete doživljava svet kroz odnose koje uspostavlja i razvija. Odnosi sa bliskim
odraslim osobama i odnosi sa vršnjacima određuju njegov razvoj i učenje u ranom detinjstvu.
Vršnjačka interakcija je od suštinskog značaja za aktuelno i buduće psihosocijalno
prilagođavanje. Vršnjaci pomažu detetu da savlada nove društvene veštine i
da se upozna sa socijalnim normama i procesima uključivanja u međuljudske odnose.
Ova tema je od posebnog interesa danas kada je sve veći broj dece izložen vršnjacima
još mnogo pre školskog uzrasta, kroz vrtiće. Međutim, sama činjenica da deca veliki
deo vremena provode zajedno ne znači i da će razviti veštine pozitivne interakcije. U
tom kontekstu značajna uloga pridaje se odrasloj osobi tj. vaspitaču. Uloga vaspitača
je da kroz kreiranje fizičkog i socijalnog okruženja, koristeći različite strategije, kao i
sopstveni primer, podstiče pozitivnu vršnjačku interakciju.

Objavljeno
27. 01. 2020.
Broj časopisa
Sekcija
PREDŠKOLSKA PEDAGOGIJA