AKTIVNOSTI BUDUĆIH VASPITAČA – OD METODIČKOG DO INTEGRISANOG DELOVANJA

  • Otilia Velišek-Braško
  • Svetlana Lazić
  • Mirjana Matović

Apstrakt

Aktuelni koncept vaspitanja i obrazovanja ukazuje potrebu za prevazilaženjem
tradicionalnog, atomističkog pristupa u učenju i apostrofira potrebu za pružanjem prilike
detetu da uči onako kako mu pripada, odnosno holistički. Ovaj rad predstavlja
vrstu preseka trenutnog stanja u obrazovanju vaspitača završno sa školskom 2017/18.
godinom. Predmet istraživanja je povezivanje više oblasti vaspitno-obrazovnog rada
u planiranim situacijama učenja dece. Cilj je procena mere povezanosti konteksta
više vaspitno-obrazovnih oblasti u pripremi studenata za planirane situacije učenja
dece u svih šest metodičkih oblasti njihovog praktičnog delovanja u radu sa decom
u predškolskoj ustanovi. Analizirano je 174 studentskih priprema iz stručno-aplikativnih
nastavnih predmeta koje studenti – budući vaspitači pohađaju na 2. i 3. godini
osnovnih studija. Utvrđeno je da pored usmerenih metodika i metodičkih aktivnosti
studenti pokazuju inicijativu ka spajanju elemenata različitih oblasti u cilju potvrđivanja
neophodnosti njihove realizacije kroz integrisani pristup.Istraživanje će poslužiti
kao osnova u koncipiranju pristupa u planiranim situacijama učenja dece u vrtiću. S
druge strane, uticaće na prilagođavanje propisanog kurikuluma za buduće vaspitače
savremenim konceptima predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

Objavljeno
27. 01. 2020.
Broj časopisa
Sekcija
PREDŠKOLSKA PEDAGOGIJA