PREVENCIJA INTERNET NASILJA KROZ ČAS ODELJENJSKE ZAJEDNICE

  • Fikreta Žunić

Apstrakt

Prema statističkim podacima SAD današnja omladina u dobi 13-17 godina- 92% tinejdžera svakodnevno provodi vreme na internetu- društvenim mrežama, preko 80% mladih je žrtva internet nasilja, a preko 70% njih je doživelo zlostavljanje samo zbog izgleda (American SPCC, 2014; United States Government, 2017). Škola kao vaspitno-obrazovna institucija nastoji da pomogne učenicima da mirnim putem rešavaju nesuglasice koje nastaju iz različitih razloga, npr. nezdrava komunikacija u stvarnom ili čak virtualnom svetu. Tokom protekle decenije na radnom mestu pedagoga, autor je registrovao mnoge konfliktne situacije između učenika uzrokovane isključivo aktivnostima na društvenim mrežama. Ipak, nemoguće je zabraniti njihovo korištenje. Zbog toga, škola ima obavezu da poduči mlade ljude o negativnim efektima ili komplikacijama usled neadekvatnog korištenja interneta što se može realizovati kroz program Odeljenjske zajednice. Članak ima za cilj identifikaciju oblika internet nasilja kroz interaktivni čas odeljenjske zajednice. Neki od ciljeva jesu podučiti, diskutovati i preventirati internet nasilje među učenicima. Članak donosi praktični vodič za nastavnike kako pripremiti učenike da prepoznaju i izbegnu bilo koji oblik internet nasilja. Rad donosi teoretski koncept i aplikativna rešenja kako čas Odeljenjske zajednice učiniti kreativnim i zanimljivim učenicima.

Reference

American SPCC (2014): CyberbullingGet The Facts. American Society for the Positive Care of Children

Hibert-Šuta, M. (2017): Prevencija vršnjačkog i rodno-zasnovanog nasilja: jačanje partnerstva nastavnika i roditelja. Sarajevo, TPO Fondacija

Lončar. J. (2005): Globalizacija kao nositelj savremenih promena u svetu, Geoadria, Zadar, 92-92

Malić, J. (1973): Razrednik u osnovnoj školi. Zagreb, Školska knjiga

Osborne, M. A. (2008): CyberbullyingA New Twist to an Age-Old Problem, SIS Bayside Librarian, USA

Osnovna škola Podgorica (2015): Nasilje preko interneta-cyberbullying IV dio, Službeni portal škole, februar 2019; http://ossutjeska.edu.me/nasilje-preko-interne-ta-cyberbullying-iv-dio/

Prkosovački P.B., Ileš, M. & Trivanović, M. (2019): Rodno zasnovano nasilje u partnerskim odnosima mladih-mogući pristup prevenciji, Pedagoška stvarnost, Novi Sad

Tenbergen, G., Wittfoth, M., Frieling, H., Ponseti, J., Walter, M., Walter, H., Beier, K.M., Schiffer, B., 7 and Kruger, T. (2015): The Neurobiology and Psychology of Pedophilia: Recent Advances and Challenges, Frontiers in Human Neuroscience, vol.9, 2015, PMC US National Library of Medicine National Institutes of Health

United States Government (2017): Facts About Bullying. Stop Bullying, An Official Website of United States Government

Zečević, I. (2010): Priručnik, program prevencije vršnjačkog nasilja u školama, Banjaluka: EU, UG ‘’Zdravo da ste –Hi Neighbour’’
Objavljeno
24. 09. 2019.
Broj časopisa
Sekcija
ŠKOLSKA PEDAGOGIJA