PROMENE U AKADEMSKOJ PROFESIJI I DRUŠTVENI ANGAŽMAN UNIVERZITETSKIH NASTAVNIKA

  • Radovan Grandić Faculty of Philosophy, University of Novi Sad, Serbia
  • Maja Bosanac Faculty of Philosophy, University of Novi Sad, Serbia

Apstrakt

Otvorenost univerziteta prema zajednici postala je predmet brojnih kritika, ali isto tako i novih mogućnosti. Bez obzira na pristup od kojeg se polazi, otvorenost univerziteta prema zajednici nezaobilazan je deo funkcionisanja današnjih univerziteta. Pored nastave i istraživanja, kao osnovnih akademskih delatnosti, sve češće se govori i o trećoj misiji univerziteta koja se u najširem smislu može definisati kao interakcija univerziteta i zajednice, što velikim delom utiče i na obrazovne politike, kako na lokalnom, isto tako i globalnom nivou. Kao cilj rada postavlja se sagledavanje uloge koju univerzitetski nastavnici imaju kada je reč o društvenom angažmanu što predstavljamo kroz prikaz istraživanja iz prakse u Republici Srbiji realizovanog od strane Centra za obrazovne politike. Uz to, u analitičkom delu rada pažnja se usmerava i na reinterpretaciju akademske profesije, kao i predstavljanje različitih scenarija o budućnosti akademske profesije. Imajući u vidu da je ovo područje istraživanja nedovoljno proučeno u Republici Srbiji, u zaključku postavljamo i pitanja koja bi mogla da budu od značaja kako za pedagošku teoriju, isto tako i za pedagošku praksu.

Reference

Bender, G. (2008). Exploring conceptual models for community engagement at Higher Education Institutions in South Africa: Conversation. Perspectives in Education, 26(1), 81-95.

Clark, B. R. (1997). Small worlds, different worlds: The uniqueness and troubles of American academic professions, Daedalus (4), 21-42.

Dimić, Z. (2013). Rađanje ideje univerziteta. Sremski Karlovci, Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.

Gibbons, M., Limoges, C., Nowotny, H., Schwartzman, S., Scott, P.,Trow, M. (1994). The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies. London: Sage.

Gojkov, G., Stojanovic, A., & Rajic, A. G. (2015). Quo Vadis Universitas? (Organizational Concepts-Imperatives For Success And Value). Interdisciplinary Management Research, 11, 558-568.

Gvozdenović, S. (2010), Univerzitet između potreba i mogućnosti, Sociološka luča 4(1), 53–65.

Kwiek, M. (2006). The university and the state. A study into global transformations. Frankfurt and New York: Peter Lang.

Ledić, J., Ćulum, B. (2011). Sveučilišni nastavnici i civilna misija sveučilišta, Rijeka: Filozofski fakultet u Rijeci.

Lombardi, J. V., Craig, D. D., Capaldi, E. D., Gater, D. S., & Mendonça, S. L. (2001). Quality engines: The strategic principles for competitive universities in the twenty-first century. US: The Center for Measuring University Performance.

Marcelic, S. (2015) Suvremeni modeli sveučilišta i njihova kritika u društvenim znanostima. Socijalna ekologija, 24 (1), 41-62.

Milutinović, J. (2008). Ciljevi obrazovanja i učenja u svetlu dominantnih teorija vaspitanja 20. veka, Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine.

Mugabi, H. (2014). Institutionalisation of the ‘third mission’of the university: The case of Makerere University. Tampere: Tampere University Press.

Rončević, N., Rafajac, B. (2010). Promjene u akademskoj profesiji: komparativna analiza, Rijeka: Filozofski fakultet u Rijeci.

Scott, P. (1997). The changing role of the university in the production of new knowledge. Tertiary education and management, 3(1), 5-14.

Turk, M. (2016). (Nove) kompetencije akademske profesije u Europi. Napredak: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu, 157(1-2), 145-164.

Vincent-Lancrin, S. (2004). Building futures scenarios for universities and higher education: an international approach. Policy Futures in Education, 2(2), 245-263.

Interent izvori:

Univerzitet i treća misija u regionu i šire: Društveni angažman akademskog osoblja u Srbiji (2013) dostupno na:

http://www.finhed.org/media/files/Dru%C5%A1tveni%20anga%C5%BEman%20akademskog%20osoblja%20u%20Srbiji%20-%20Ivana%20Zivadinovic.pdf (pristupljeno 07.07.2018.)
Objavljeno
27. 01. 2023.
Broj časopisa
Sekcija
VISOKO OBRAZOVANјE