ULOGA FIZIČKOG VASPITANJA U PREVENCIJI VRŠNJAŠKOG NASILJA U ŠKOLAMA

Pregledni naučni rad

  • Jovana Turudić Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
Ključne reči: vršnjačko nasilje, vaspitna uloga škole, mere prevencije, fizičko vaspitanje

Apstrakt

U radu je analizirana uloga fizičkog vaspitanja u prevenciji vršnjačkog nasilja u školama. Vršnjačko nasilje kao veoma aktuelan i sveprožimajući društveni problem predstavlja svaku namernu, ponavljanu, neizazvanu negativnu ili verbalnu akciju koja ima neprijateljske namere, uznemiruje žrtvu, nanosi joj bol i stres. Kroz prizmu istraživanja koja se bave vršnjačkim nasiljem uočava se alarmantna situacija i potreba da se traga za efektivnijim merama prevencije navedenog društvenog fenomena. U borbi protiv vršnjačkog nasilja uviđa se uloga škole koja kao institucija može planski, organizovano i sistematski delovati u pravcu redukcije nasilja među svojim učenicima. Potencijale u redukovanju agresivnih tendencija ponašanja učenika pronalazimo u nastavnom predmetu fizičko vaspitanje. Čini se da časovi fizičkog vaspitanja mogu predstavljati prostor za sticanje osnovnih humanističkih vrednosti, za stvaranje nenasilne komunikacije i dobrih međuljudskih odnosa. Ističe se vaspitna uloga fizičkog vaspitanja čiji je cilj socio-emocionalni razvoj učenika, učenje nenasilnom rešavanju konflikata, poštovanju, strpljenju, empatiji, prihvatanju, altruizmu i razvoju timskog duha. Pored teorijske perspektive navedenih etičkih principa koji su inkorporirani u okviru kurikuluma fizičkog vaspitanja, neophodna je njihova empirijska provera kako bi se uticalo na smanjenje vršnjačkog nasilja u školama. Buduća istraživanja bi trebala da budu orijentisana ka ispitivanju preventivnih strategija vršnjačkog nasilja u školama, zatim empirijskog utvrđivanja trenutnog stanja po pitanju vršnjačkog nasilja u školama kao i detaljnija analiza povezanosti fizičkog vaspitanja sa vršnjačkim nasiljem.

Reference

Batić, D. (2013). Psihosocijalni faktori rizika u etiologiji vršnjačkog nasilja. U M. Šikman (ur.), Vršnjačko nasilje (etiologija, fenomenologija, načini prevazilaženja i komparativna iskustva (str. 81-93). Banja Luka: Visoka škola unutrašnjih poslova.

Dedaj, M. (2012). Pedagog i nastavnik fizičkog vaspitanja u prevenciji nasilja u školi. Doktorska disertacija, Filozofski fakultet Novi Sad, 2012.

Đurišić, M. M. (2015). Vršnjačko nasilje u Srbiji iz ugla istraživača - implikacije za buduća istraživanja. Istraživanja u pedagogiji, 5(2), 84-95.

Grandić, R. (1997). Teorija fizičkog vaspitanja. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine.

Janković, V. (1947). Osnovi fizičkog odgoja. Zagreb: Biblioteka prosvjetnog radnika.

Jiménez-Barbero, J. A., Jiménez-Loaisa, A., Gonzalez-Cutre, D., Beltran-Carrillo, V. J., Llor-Zaragoza, L., & Ruiz-Hernández, J. A. (2020). Physical education and school bullying: a systematic review. Physical Education and Sport Pedagogy, 25(1), 79-100.

Kraljić Babić, K., i Vejmelka, L. (2015). Specifičnosti nasilja među djecom, prevencije i tretmana nasilnog ponašanja u predškolskoj dobi. Socijalne teme, 1 (2), 91-114.

Krkeljić, Lj. (2005). Škola bez nasilja –ka sigurnom i podsticajnom okruženju za djecu. Crna Gora: Ministarstvo prosvjete Crne Gore i UNICEF.

Méndez, I., Ruiz-Esteban, C., & Ortega, E. (2019). Impact of the physical activity on bullying. Frontiers in psychology, 10, 1520.

Mikanović, B. (2015). Humanističko vaspitanje i emancipacija ličnosti. U B. Dimitrijević (ur.), Humanistički ideali obrazovanja,vaspitanja i psihologije (str. 223-237). Niš:Filozofski fakultet.

Milošević, M., i Karapandžić, M. (2013). Vršnjačko nasilje u školama-antropološki pristup . U M. Šikman (ur.), Vršnjačko nasilje (etiologija, fenomenologija, načini prevazilaženja i komparativna iskustva (str. 29-41). Banja Luka: Visoka škola unutrašnjih poslova.

Montero-Carretero, C., Barbado, D., & Cervelló, E. (2020). Predicting bullying through motivation and teaching styles in physical education. International journal of environmental research and public health, 17(1), 87.

Oliveira, L. S., De Oliveira, W. R. F., De Carvalho Filho, J. J., Borges, C. J., De Oliveira, G. L., De Oliveira, T. A. P., et al. Valentim-Silva, J. R. (2017). Cooperative games as a pedagogical strategy for decreasing bullying in physical education: Notable changes in behavior. Journal of Physical Education and Sport, 17(3), 1054-1060.

Pavlović, B. (2013). Agresivnost kod djece i vršnjačko nasilje. U M. Šikman (ur.), Vršnjačko nasilje (etiologija, fenomenologija, načini prevazilaženja i komparativna iskustva (str.269-279). Banja Luka: Visoka škola unutrašnjih poslova.

Peterson, L., & Skiba, R. (2000). Creating School Climates That Prevent School Violence. Preventing School Failure: Alternative Education for Children and Youth, 44:3, 122-129. DOI: 10.1080/10459880009599794.

Popadić, D., Plut, D., i Pavlović, Z. (2014). Nasilje u školama Srbije: analiza stanja od 2006. do 2013. godine.

Popadić, D., i Plut, D. (2007). Nasilje u osnovnim školama u Srbiji-oblici i učestalost. Psihologija, 40(2), 309-328.

Popadić, D. (2009). Nasilje u školama. Beograd: Institut za psihologiju.

Radenović, S. (2012). Bioetika i nasilje. Jahr, 3 (1), 205-218.

Radenović, S., Mijatović, S. (2017). Uloga i značaj školskog sporta u prevenciji nasilja: Teme, 1, 259-275.

Radenović. S., Savović, B., i Marković, M. (2018). Komunikacija, sport i bioetika u prevenciji nasilničkog ponašanja dece i omladine. U D. Donev (ur.) , Bioetikata-znak na novoto doba .(str. 161-171). Skopje: Centar za integrativna bioetika.

Radnović, B., i Radović, N. (2013). Marketinškoistraživačke aktivnosti policije u prevenciji vršnjačkog nasilja. U M. Šikman (ur.), Vršnjačko nasilje (etiologija, fenomenologija, načini prevazilaženja i komparativna iskustva (str.323.339). Banja Luka: Visoka škola unutrašnjih poslova.

Salamadija, M., i Mirnić, R. (2013).Specifičnosti vršnjačkog nasilja u osnovnim školama. U M. Šikman (ur.), Vršnjačko nasilje (etiologija, fenomenologija, načini prevazilaženja i komparativna iskustva (str.293-307). Banja Luka: Visoka škola unutrašnjih poslova.

Službeni glasnik Republike Srbije (2015). Strategija razvoja sporta u Republici Srbiji za period 2014–2018. Preuzeto 9, Septembra, 2020. godine na adresi: https://www.mos.gov.rs/strategija-razvoja-sporta-u-republici-srbiji-za-period-2014-2018-godine-i-akcionog-plana-za-njenu-primenu?lang=lat.

Smith, P., & Brain, P. (2000). Bullying in Schools: Lessons From Two Decades of Research. Agressive behaviour, 26, 1-9. DOI: https://doi.org/10.1002/(SICI)1098-2337(2000)26:1<1::AID-AB1>3.0.CO;2-7.

Šekarić, N. (2018). Prevencija vršnjačkog nasilja u obrazovno-vaspitnim ustanovama. (Doktorska disertacija, Fakultet Bezbednosti Beograd, 2018). Preuzeto sa: https://www.researchgate.net/publication/339540376_Prevencija_vrsnjackog_nasilja_u_obrazovno-vaspitnim_ustanovama .

Zloković, J. (2004). Nasilje među vršnjacima — problem obitelji, škole i društva. Pedagogijska istraživanja, 1 (2), 207-219.

Zrilić, S. (2006). Sudionici u krugu školskog nasilj –nasilnik, žrtva i posmatrač. Magistra Iadertina, 1 (1), 49-57.
Objavljeno
03. 03. 2023.
Broj časopisa
Sekcija
POGLEDI I MIŠLjENjA