INFORMALNO UČENJE KROZ PRIZMU KONSTRUKTIVISTIČKE PEDAGOGIJE

Pregledni naučni rad

  • Jovana Dakić Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
Ključne reči: informalno učenje, informalni konteksti učenja, konstruktivizam, konstruktivistička pedagogija

Apstrakt

Informalno učenje kao proces učenja koji se odvija u svakodnevnom životu, u slobodnom vremenu, u interakciji sa okruženjem, sve je više centar interesovanja brojnih autora. Pored mnogih drugih aspekata, kao što su mogućnosti informalnog učenja, gde se ono odvija i pod kojim uslovima, kada može biti namerno, a kada je nenamerno, kakva je veza između formalnog i informalnog učenja, literatura se bavi i teorijskim osnovama informalnog učenja. Konstruktivistička pedagogija, time što pruža savremenije razumevanje procesa učenja kao konstrukcije znanja koja nastaje oblikovanjem dobijene informacije na osnovu prethodnog iskustva učenika, u velikoj meri može predstavljati temelje informalnog učenja. Zalaganje konstruktivističke pedagogije za razumevanje učenja kao zavisnog od prethodnog iskustva učenika i socijalne interakcije omogućava njeno posmatranje u vezi sa informalnim učenjem. U skladu sa tim, cilj ovog rada je ukazivanje na mogućnosti posmatranja konstruktivističke pedagogije kao teorijske osnove informalnog učenja, i ostvaruje se primenom metode teorijske analize i tehnike analize sadržaja. Pedagoške implikacije ovog rada se ogledaju u boljem razumevanju informalnog učenja i osvetljavanju njegovih teorijskih osnova.

Reference

Antić, S., i Filipović, M. (2018). Informalno učenje studenata iz njihove perspektive. Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd), 17(3), 265-282. https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1452-7367/2018/1452-73671803265A.pdf

Banks, J.A., Au, K. H., Ball, A.F., Bell, P., Gordon, E.W., Gutiérrez, K.D., Heath, S.B., Lee, C.D., Lee, Y., Mahiri, J., Nasir, N.S., Valdés, G., & Zhou, M. (2007). Learning In and out of school: life-long, life-wide, life-deep. Seattle: The Learning in Informal and Formal Environments (LIFE) Center; University of Washington, Stanford University. http://life-slc.org/docs/Banks_etal-LIFE-Diversity-Report.pdf

Loewen, B. (2011). Informalno i neformalno učenje – analiza i perspektive, esej za raspravu, januar 2011. godine. GIZ. https://docplayer.org/32557023-Informalno-i-neformalno-
ucenje-analiza-i-perspektive-esej-za-raspravu-januar-sijecanj-godine.html

Milutinović, J. (2008). Ciljevi obrazovanja i učenja u svetlu dominantnih teorija vaspitanja 20. veka. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine.

Milutinović, J. (2016). Socijalni i kritički kontruktivizam u obrazovanju. Novi Sad: Filozofski fakultet.

National Research Council. (2009). Learning Science in Informal Environments: People, Places, and Pursuits. Committee on Learning Science in Informal Environments. P. Bell, B. Lewenstein, A. W. Shouse, & M. A. Feder (Eds). Board on Science Education, Center for Education. Division of Behavioral and Social Sciences and Education. Washington, DC: The National Academies Press. https://nap.nationalacademies.org/read/12190/chapter/1#xi

Rogers, A. (2014). The Base of the Iceberg. Opladen, Berlin, Toronto: Barbara Budrich Publishers. https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/53477/ssoar-2014-rogers-The_base_of_the_iceberg.pdf?sequence=1&isAllowed=y&lnkname=ssoar-2014-rogers-The_base_of_the_iceberg.pdf

Schugerensky, D. (2000). The Forms of Informal Learning: towards a conceptualisation of the field. Nall Working Paper No. 19. Toronto: Centre for the Study of Education and Work. https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/2733/2/19formsofinformal.pdf

UNESCO. (2009). Global Report on Adult Learning and Education. Hamburg: UILL. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000186431

Van Noy, M., James, H., & Bedley, C. (2016). Reconceptualizing Learning: A Review of the Literature on Informal Learning. New Jersey: Education and Employment Research Center, School of Management and Labor Relations, Rutgers the State University of New Jersey. https://equityinlearning.act.org/wp-content/uploads/2017/07/Informal-Learning-Lit-Review-Final-April-2016-1.pdf

Van Oers, B. (1998). From Context to Conextualizing. Learning and instruction, 8(6), 473-488.https://www.researchgate.net/publication/289963542_From_context_to_contextualizing

Vrkić Dimić, J. (2011). Učenje kroz prizmu socijalnog konstruktivizma. Acta Iadertina, 8, 77-90. https://hrcak.srce.hr/file/280125

Wenger, E. (2011). Communities of practice: A brief introduction. https://scholarsbank.uoregon.edu/xmlui/bitstream/handle/1794/11736/A%20brief%20introduction%20to%20CoP.pdf
Objavljeno
03. 03. 2023.
Broj časopisa
Sekcija
POGLEDI I MIŠLjENjA