PROFIL „IDEALNOG“ NASTAVNIKA IZ PERSPEKTIVE UČENIKA

Originalni naučni rad

  • Tijana Milić Osnovna muzička škola "Kornelije Stanković" Trstenik, Srbija
Ključne reči: nastavnik, uloga nastavnika, osobine nastavnika, nastavnik muzičkog instrumenta, savremeni nastavnik.

Apstrakt

Ispitivanje osobina ličnosti nastavnika i profesionalnih karakteristika uvek je bila aktuelna tema. U radu ćemo pokušati da odgovorimo na istraživačko pitanje: kakvog nastavnika učenici žele? Ispitivanjem stavova učenika težimo da otvorimo školu za njihove potrebe i interesovanja, odnosno kroz ovo istraživanje težimo da ukažemo na značaj uloge nastavnika u obrazovno-vaspitnom radu. Društvene promene i obrazovni trendovi uslovljavaju da se nastavnik neprestano menja i razvija u skladu sa obrazovno-vaspitnim ciljevima i potrebama učenika. Saznanje o tome šta učenici cene kod nastavnika, bitan je aspekt za postizanje pozitivnih rezultata, kao i za dalje profesionalno usavršavanje. Istraživanje je realizovano u okviru KA1 projekta Erazmus+ gde smo ispitivali stavove učenika naše škole OMŠ „Kornelije Stanković“ i partner škole Glazbena škola u Varaždinu, takođe uzorak obuhvata i MŠ „Stevan Hristić“ Kruševac i OŠ „Dobrila Stambolić“ Svrljig (prigodni uzorak- 159 ispitanika). Na osnovu rezultata napravili smo listu poželjnih osobina: dobar predavač (M=4,78), voli i ceni rad (M=4,7), pravedan (M=4,67), ohrabruje učenika (M=4,64) pravedan u ocenjivanju (M=4,62), ceni i poštuje učenika (M=4,61) itd. Komparacijom stavova učenika u odnosu na tip škole i teorijskim razmatranjem relevatne literature utvrdićemo specifičnost odnosa i uloga na relaciji nastanik-učenik. Danas težimo da škola bude otvorena i po meri deteta, što je zahtevnije i izazovnije za nastavnika. Rezultati istraživanja omogućiće nam da otkrijemo u kom pravcu treba podizati kvalitet nastave, kao i odnos između nastavnika i učenika.

 

Reference

Bogunović, B. (2006). Svojstva ličnosti nastavnika muzike. Zbornik instituta za pedagoška istraživanja, 28(3), 247-263.

Bogunović, B. i Stanišić, J. (2013). Kompetencije nastavnika muzičkih i opšteobrazovnih škola, Pedagogija, 68(2), 193-207.

Dević, I. (2016). Poželjne osobine nastavnika u osnovnoj školi (diplomski rad). Zadar: Odjel za pedagogiju.

Đorđević, B. (2008). Muzička umetnost kao sredstvo estetskog vaspitanja u razrednoj nastavi, Norma, 13 (3), 133-148.

Ilić, I., Ištvanić, I., Letica, J., Sirovatka, G. i Vican, D, (2012). Upravljanje razredom. Zagreb: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Krstić, K. (2014). Rad nastavnika u novom IT okruženju. Milićević, I. (ur.) Tehnika i informatika u obrazovanju TIO (štampano u celini), Konferencija tehnika i informatika u obrazovanju, Zbornik radova naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem, Maj.

Laketa, N. (1998). Učitelj – nastavnik – učenik. Užice: Učiteljski fakultet.

Milošević, I. (2015). Odnos nastavnika prema muzički nadarenim učenicima u srednjoj stručnoj školi i gimnaziji, Artefact, 2(1), 43-52.

Montesori, M. (2006). Upijajući um. Beograd: DN centar.

Potkonjak, N., i grupa autora (1996). Opšta pedagogija. Beograd: Učiteljski fakultet.

Pavlović, J. i Tošić-Rudić, M. (2009). Mišljenje učenika o osobinama nastavnika. Nastava i vaspitanje: časopis za pedagoška pitanja, 58(3), 458-468.

Pantić, S. (2006). Korišćenje interneta u nastavi primenom projektne metode, Golubović, D. (ur.), Tehničko (tehnološko) obrazovanje u Srbiji TOI (štampano u celini), Konferencija tehničko (tehnološko) obrazovanje u Srbiji, Zbornik radova naučno-stručnog skupa, April 13-16, 2006, Čačak: Tehnički fakultet.

Perović, D. (2015): Organizacione promene u obrazovanju kao posledica razvoja informacionih tehnologija. Veljović, A. (ur.), Reinženjrig poslovnih procesa u obrazovanju (štampano u celini), Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem Reinženjerik poslovnih procesa u obrazovanju. Zbornik radova naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem, Septembar, 25-27, 2015, Čačak (str: 105-112), Čačak: Fakultet tehničkih nauka.

Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove. (2018). Službeni glasnik Republike Srbije – Prosvetni glasnik, br.14/2018 од 02.08.2018.

Pravilnik o planu i programu nastave i učenje za osnovno muzičko obrazovanje i vaspitanje. (2019). Službeni glasnik Republike Srbije, br. 88/17, 27/18 – dr. zakon i 10/19

Šimunović, Z. (2011). Poželjne osobine učitelja nastave instrumenta u glazbenoj školi. Život i škola, 27(58), 167-176.

Vilotijević, M. (1999). Didaktika 3. Beograd: Učiteljski fakultet ZUNS.

Vilotijević, M. (2009). Promenama do efikasnije škole budućnosti – nova paradigma za organizaciju buduće škole, U Buduća škola – zbornik radova sa naučnog skupa 2. deo, Potkonjak, N. (ur) Sprpska akademija obrazovanja.

Vlajković, Z. (2012). Uloga nastavnika u kompjutersko-informativnoj nastavi. Godišnjak za 2012. godinu (str. 1-8), na internet adresi http://www.sao.org.rs/documents/2012/Skup_u_Uzicu/26%20R%20I%20ZORICA%20VLAJKOVAC.pdf

Vizak-Vidojević, V., Rijevac, M., Vlahović-Štetić, V. i Miljković, D. (2019). Kako ostvariti pozitivno okruženje za učenje. Beograd: Klett.

Župljanin, M. (2013). Nastavnik kao uzor u vaspitanju učenika. Univerzitetska misao, 12 (2), 162-174.
Objavljeno
03. 03. 2023.
Broj časopisa
Sekcija
DIDAKTIKA I METODIKE NASTAVE