MOTIVACIJA, OČEKIVANJA I ŽELJE STUDENATA VISOKE ŠKOLE ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA

  • Vesna Colić
  • Tamara Milošević
  • Uglješa Colić

Apstrakt

U radu su prikazani rezultati istraživanja o motivaciji studenata za upis u školu za obrazovanje vaspitača,  njihovim očekivanjima i željama vezanim za odabrane studije. Osnovni zaključci su da su iskazani motivi, očekivanja i želje studenata u velikoj meri realni, racionalni, međusobno usklađeni, kao i u skladu sa savremenim shvatanjem o očekivanim kompetencijama za profesiju vaspitača, uz izvesna odstupanja kod studenata prve godine, koji su generalno bili nesigurniji u davanju odgovora. Praktične implikacije tiču se potrebe daljeg istraživanja problema, gde bi longitudinalna istraživanja dala korisne podatke o tome kako i pod uticajem kojih faktora se menjaju motivacija, očekivanja i želje studenata tokom trogodišnjeg studiranja. U cilju podizanja kvaliteta inicijalnog obrazovanja vaspitača neophodno je organizovati različite oblike vannastavnog učenja potrebnih „životnih veština“, ali i određene intervencije u samom studijskom programu, pri čemu bi trebalo više uključiti studente, ceneći njihovu visoku motivisanost koju su nedvosmisleno pokazali.

Reference

Biro, M. i Nedimović, T. (2014). Psihologija. Vršac: Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“.
Bowman, R. (2011). Rethinking What Motivates and Inspires Student. The Clearing House, 84 (6), 264–269.
Bubić, A. (2017). Prediktori očekivanja o profesionalnim ishodima kod studenata odgojiteljskih, učiteljskih i nastavničkih studija. Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja, 26 (4), 499-518.
Glasser, W. (1985). Control theory: A New Explanation of how We Control our Lives. New York: Harper & Row.
Jevremov, T., Lungulov, B. i Dinić, B. (2016). Zadovoljstvo studenata kvalitetom nastave: efekti godine studija i akademskog postignuća. Nastava i vaspitanje, 65 (3), 491–508.
Kamenarac, O. (2009). Razvoj komunikacijskih kompetencija - potreba i nužnost. Beograd: Zadužbina Andrejević.
Marjanović, A. (1987). Savremena shvatanja o stvaralaštvu. Predškolsko dete, 17 (1-4), 113- 131.
Majstorović, D. i Vilović, G. (2012). Motivacija studenata Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu za studiranje novinarstva. Medijske studije, 3 (5), 118-127.
Marušić Jablanović, M. (2016). Motivi profesionalnog izbora i vrednosni prioriteti budućih vaspitača i učitelja. Nastava i vaspitanje, 65 (3), 525-540.
Miljak, A. (2009). Življenje djece u vrtiću. Zagreb: SM Naklada d.o.o.
Potočnik, D. (2000). Izbor studija: motivacijska struktura upisa i očekivani uspjeh u pronalasku željenoga posla. Sociologija i prostor, 46 (3-4), 265-284.
Smith, E.E., Nolen-Hoeksema, S., Frederickson, B.L., Loftus, G.R., Bem, D.J. & Maren, S. (2007). Atkinson/Hilgard Uvod u psihologiju. Jasterbarsko: Naklada Slap.
Tempus (2015). Okvir za usaglašavanje kurikuluma studijskih programa za obrazovanje strukovnih vaspitača u Srbiji. Retrieved February 2018. from: http://teach.edu.rs/sr/downloads/publikacije-i-izvestaji/
Šefer, J. (1982). Ličnost vaspitača. Predškolsko dete, 12 (3), 215-226.
Vroom, V.H. (1964). Work and Motivation. New York: Wiley.
Watt, H.M.G. & Richardson, P. W. (2008). Motivations, Perceptions, and Aspirations Concerning Teaching as a Career for Different Types of Beginning Teachers. Learning and Instruction, 18, 408-428.
Objavljeno
28. 11. 2023.
Broj časopisa
Sekcija
VISOKO OBRAZOVANјE