PRIKAZ KONFERENCIJE “21 VEŠTINA ZA 21 GODINU 21. VEKA – BUDI DEO REŠENJA”

Stručni skup u organizaciji Pedagoškog društva Vojvodine

  • Katarina Jeremić Filozofski fakultet, Univerziteta u Novom Sadu, Srbija
  • Milica Matić Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Apstrakt

Konferencija “Budi deo rešenja: 21 veština za 21 godinu 21. veka” održana je 7.10.2021. godine u organizaciji Pedagoškog društva Vojvodine. Cilj konferencije bio je usmeren na identifikovanje 21 veštine (ili više) koje smo razvili zahvaljujući izazovima tokom pandemije, odnosno u 21. godini 21. veka, kao i osnaživanje veština pedagoškog (prosvetnog) kadra na ličnom i na profesionalnom planu u realnom kontekstu sadašnjice.

Objavljeno
02. 03. 2022.
Broj časopisa
Sekcija
PRILOZI