Značaj samovrednovanja rada nastavnika u funkciji profesionalnog razvoja

  • Tamara N. Dragojević Filozofski fakultet u Novom Sadu
  • Stanislava Marić Jurišin
Ključne reči: nastavnik, samovrednovanje rada nastavnika, profesionalni razvoj nastavnika

Apstrakt

U pedagoškoj literaturi, samovrednovanje rada nastavnika odnosi se na postupak kojim se vrednuje sopstvena praksa i sopstveni rad, polazeći od analize šta je i kako urađeno. Cilj svakog samovrednovanja rada nastavnika je unapređivanje prakse, a samim tim i unapređivanje kvaliteta rada školske ustanove. Profesionalni razvoj nastavnika je proces koji se odnosi na kontinuirano razvijanje znanja, veština, sposobnosti i doprinosi razvijanju sistema vrednovanja i samovrednovanja.

Nastavnici su u obavezi da prate kvalitet nastave, kako bi na adekvatan način uspeli da realizuju obrazovno-vaspitni proces. Uvođenje inovacija u nastavi u direktnoj je sprezi sa procesom samovrednovanja nastavnika, s obzirom da samovrednovanje pruža relevantne podatke o kvalitetu rada škole u svim značajnim segmentima.

S tim u vezi, cilj ovog rada je ukazivanje na značaja samovrednovanja rada nastavnika u funkciji profesionalnog razvoja. Cilj se ostvaruje na teorijskom nivou, primenom metode teorijske analize i tehnike analize sadržaja. Pedagoške implikacije ovog rada ogledaju se u osvetljavanju značaja samovrednovanja nastavnik za njegov profesionalni razvoj.

Objavljeno
02. 03. 2022.
Broj časopisa
Sekcija
VASPITNO-OBRAZOVNI RAD ŠKOLE