UVERENJA VASPITAČA I BUDUĆIH VASPITAČA O OSNOVNIM POSTULATIMA OSNOVA PROGRAMA PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA U SRBIJI

Originalni naučni rad

  • Vesna Colić Visoka škola za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu, Srbija
  • Otilia Velišek-Braško Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad, Srbija
  • Uglješa Colić Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Novi Sad, Srbija
Ključne reči: uverenja, postulati, vaspitači, studenti, Osnove programa

Apstrakt

U radu se istražuju profesionalna uverenja vaspitača i njihova povezanost i usklađenost sa osnovnim teorijskim postulatima  koncepta novih Osnova programa prdškolskog vaspitanja i obrazovanja Godine uzleta (2018). Cilj istraživanja je da se utvrdi u kojoj meri su usklađena i povezana uverenja vaspitača i budućih vaspitača (studenata) sa postulatima novih Osnova programa, kao i na koji način oni razumeju određene postulate iznete u ovom zvaničnom dokumentu. Korišćen je metod deskriptivne analize, sa ciljem da se napravi precizan pregled stanja predmeta istraživanja. Kombinovane su tehnike skaliranja i fokus grupe. Uzorak je prigodan, te i rezultati imaju sve osobine i ograničenja karakteristična za ovako odabrani uzorak. Rezultati istraživanja pokazuju da kod vaspitača obuhvaćenih uzorkom istraživanja postoji veliki stepen slaganja sa tvrdnjama iz zvaničnog programskog dokumenta, ali takođe ukazuju na potrebu da se posveti više pažnje izgrađivanju slike o detetu i detinjstvu, koja će biti u većoj meri usklađena sa teorijsko vrednosnim postulatima Osnova programa, sa razumevanjem deteta kao kompetentnog i bogatog potencijalima i razvijajućim kapacitetima koji ga čine aktivnim učesnikom sopstvenog razvoja. Podaci dobijeni na prigodnom uzorku ipak mogu da ukažu na neke pravce za unapređivanje i osavremenjavanje inicijalnog  obrazovanja vaspitača, kao i programa stručnog usavršavanja vaspitača.

Reference

Colić, V., Lazić, S., Ulić, J., Janković, M. i Galić, M. (2018). Podrška ranom razvoju i učenju kroz bogaćenje dečje igre, Novi Sad: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad.

Colić, V. i Nišević, S. Poželjne osobine deteta iz ugla vaspitača, Nastava i vaspitanje, 2011 br. 2, str. 320-327.

Lazić, S., Colić, V. i Janković, M. (2020). „Play in Direct Practice in Preschools of Vojvodina, Croatian Journal of Education“, Vol.22; No.4/2020, pages: 1057-1080.

Osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja, Godine uzleta. (2018). Beograd, Prosvetni pregled d.o.o.

Požgaj, Ž., i Šporčić Škrobonja, M. (2019). U potrazi za novim paradigmama odgojno-obrazovne prakse kroz EU projekt i mobilnost. U: Mobilnost. Zbornik radova naučnih konferencija. Subotica, Univerzitet u Novom Sadu. Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku. u Subotici, pp 171- 183.

Ulić, J. i Velišek-Braško, O. (2017) Integrisan metodički pristup u obrazovanju vaspitača. U: Izazovi savremene nastave, Zbornik radova naučnih konferencija Učiteljkog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici. Subotica, Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici, pp. 757-769.

Pravilnik o Opštim osnovama predškolskog programa (2006). Beograd, Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, broj 14/2006.
Objavljeno
02. 03. 2022.
Broj časopisa
Sekcija
PREDŠKOLSKA PEDAGOGIJA