ULOGA PEDAGOGA U PREVENCIJI I OTKLANJANJU UZROKA ŠKOLSKOG NEUSPEHA

  • Marina Đorđević Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu, Republika Srbija
Ključne reči: školski neuspeh, problem neuspeha kod učenika, istraživanje školskog neuspeha, uloga pedagoga, mere prevencije neuspeha

Apstrakt

Raznovrsna pedagoška literatura školski neuspeh opisuje kao nedostatak predispozicija za usvajanje elementarnih znanja i postizanja minimalnih zahteva u obrazovanju. Oslanjajući se na metodu teorijske analize sa tehnikom analize sadržaja, sagledali smo uzroke nastanka i mere prevencije neuspeha posmatrano sa teorijskog stanovišta. Svesni postojanja ovog fenomena, sproveli smo istraživanje sa ciljem da saznamo stavove učenika i refleksije pedagoga o uzrocima i konkretnim merama ublažavanja neuspeha u praksi. Istraživanje je realizovano u novembru 2019. godine u Osnovnoj školi ,,Ivo Andrić“ pod upravom gradske opštine Crveni krst na teritoriji grada Niša. Podaci istraživanja, dobijeni upotrebom tehnike sklairanja stavova učenika pokazali su da se među značajnim uzrocima neuspeha izdvajaju preterani zahtevi roditelja, obimnost nastavnih sadržaja i deficit neophodnih sredstava za učenje. Rezultati intervjuisanja pokazuju da je pedagog među značajnim uzrocima neuspeha istakla: porodicu i okolnosti koji vladaju u njoj, nemotivisanost, apatija i nezainteresovanost učenika. Nalazi takođe potvrđuju da i nastavnici i stručni saradnici primenjuju pedagoške preventivne mere među kojima su se izdvojili savetodavni rad sa učenicima i razgovori na relacijama nastavnik – pedagog – učenik. Prilike za poboljšanje uspeha utoliko su veće ukoliko i nastavnici i stručni saradnici pokažu spremnost za preuzimanje odgovornosti i spremnosti da prihvate izazove koje obrazovanje nosi sa sobom.

Objavljeno
23. 08. 2021.
Broj časopisa
Sekcija
VASPITNO-OBRAZOVNI RAD ŠKOLE