ZNAČAJ PROCENE VIZUO-MOTORNE INTEGRACIJE KOD DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA

  • Tamara Jovanić Škola za osnovno i srednje obrazovanje sa domom „Vuk Karadžić“, Sombor, Republika Srbija
  • Sanela Slavković Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Katedra za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Novi Sad, Republika Srbija
Ključne reči: motorna koordinacija, vizuelna percepcija, vizuo-motorna integracija, deca predškolskog uzrasta

Apstrakt

Vizuo-motorna integracija (VMI) predstavlja nivo usklađenosti vizuelne percepcije i fine motorike te je bitno da obe komponente budu pravilno razvijene, ali i da su neometano koordinisane u zajedničku aktivnost. VMI je značajna u svakodnevnim životnim i akademskim aktivnostima. Cilj istraživanja je bio da se utvrdi nivo vizuo-motorne integracije kod dece predškolskog uzrasta, kao i da odgovori na pitanje postoji li veza između vizuo-motorne integracije i određenih socio-demografskih varijabli (pol i uzrast). Uzorak je činilo 74 dece predškolskog uzrasta, od pet godina i jednog meseca do sedam godina i sedam meseci (AS=6,66 godina; SD=0,44 godine). Istraživanje je sprovedeno primenom Razvojnog testa vizuo-motorne integracije (The Beery-Buktenica Developmental Test of Visual-Motor Integration - Beery VMI, Sixth Edition)(Beery & Beery, 2004) i Ček liste o usvojenosti vizuo-motorne integracije kod dece (Visual Processing Disorder – Checklist) nacionalnog udruženja specijalnih edukatora u Sjedinjenim Američkim Državama. Rezultati pokazuju da postoji statistički značajna povezanost između vizuo-motorne integracije, vizuelne percepcije i motorne koordinacije (p<0,05). Takođe, utvrđeno je da devojčice ostvaruju viši nivo postignuća na testu vizuo-motorne integracije od dečaka (p<0,05). Rezultati potvrđuju da je procena vaspitača usaglašena sa postignućima na razvojnom testu VMI. Iako deca na predškolskom uzrastu imaju prosečno razvijenu veštinu vizuo-motorne integracije, bilo bi preporučljivo sprovoditi skrininge iz ove oblasti da bi se na što ranijem uzrastu detektovala eventualna kašnjenja, obzirom na značaj razvijenosti VMI i njene povezanosti sa svakodnevnim aktivnostma i razvojem bazičnih akademskih veština.

Objavljeno
23. 08. 2021.
Broj časopisa
Sekcija
PREDŠKOLSKA PEDAGOGIJA