ULOGA I KOMPETENCIJE NASTAVNIKA U GLOBALIZOVANOM DRUŠTVU

  • Nikolina Zobenica
  • Ana Stipančević

Apstrakt

Imajući u vidu brzinu i sveobuhvatnost delovanja globalnih promena koje utiču na sve sfere društvenog života, pa i na kulturu i obrazovanje, neophodno je da se i vaspitanje i obrazovanje prilagode zahtevima koji se nameću u tom procesu. Međutim, postavlja se pitanje kakvo obrazovanje treba danas da bude kako bi se pojedinci pripremili za izazove savremenog života. U ovom radu pažnja će biti posvećena ulozi nastavnika kao nosioca promena u globalizovanom društvu, sa ciljem da se utvrdi koje su najvažnije kompetencije kojima oni treba da raspolažu kako bi na adekvatan način organizovali nastavni proces i pripremili učenike na život u globalizovanom društvu. Primenjena je metoda teorijske analize, a rezultati istraživanja ukazuju na to da je za uspešno organizovanje savremene nastave neophodno da nastavnici raspolažu kompetencijama za komunikaciju i saradnju, interkulturalnim kompetencijama, medijalno-pedagoškim i medijalno-didaktičkim, kao i opštim ili ključnim kompetencijama koje povećavaju adaptabilnost u savremenom svetu. Iz tog razloga bi u obrazovanju nastavnika za potrebe globalizovanog društva trebalo staviti veće težište na razvoju ovih kompetencija koje će pripremiti prvo nastavnike, a zatim i učenike, na izazove savremenog sveta.

Reference

Bakovljev, M. (1992). Didaktika. Beograd: Naučna knjiga.
Đorđević, B. (2008). Globalizacija i škola i obrazovanje. Pedagoška stvarnost, 9–10, 827–841.
Đorđević, J. (2008). Ličnost i funkcije nastavnika u savremenim društvenim i ekonomskim promenama. Pedagoška stvarnost, 9–10, 842–853.
Đukić, M. (1995). Didaktički činioci individualizovane nastave. Novi Sad: Filozofski
fakultet: Odsek za pedagogiju.
Freudenstein, R. (2007). Unterrichtsmittel und Medien. In K.-R., Bausch, H. Christ, & H. J.
Krumm (Hrsg.) Handbuch Fremdsprachenunterricht (S. 395-399). Tübingen, Basel: Francke Verlag.
Gajić, O. (2007). Prilozi metodici vaspitno-obrazovnog rada. Novi Sad: Filozofski fakultet:
Odsek za pedagogiju.
Ivić, I, Pešikan, A, Janković, S. i Kijevčanin, S. (2001). Aktivno učenje. Beograd: Institut za psihologiju.
Jerković, I, Gavrilov-Jerković, V, Mihić, I, Mihić, V, Petrović, J, i Zotović, M. (2011). Dometi reforme obrazovanja u Srbiji. Retrieved January 2017 from http://www.trend.uns.ac.rs/stskup/trend_2011/radovi/a2-2/a2.2-5.pdf
Jokić-Stamenković, D. (2018). Od jeseni mnogi đaci u digitalnim učionicama. Retrieved April 2018 from http://www.politika.rs/scc/clanak/399800/Od-jeseni-mnogi-daci-u-digitalnim-ucionicama
Kron, F.W., & Sofos, A. (2003). Mediendidaktik. Neue Medien in Lehr- und Lernprozessen.
München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
Kostadinović, D. (2007). Uloga i značaj kvaliteta u oblasti obrazovanja. Pedagoška stvarnost, 7–8, 599–612.
Lovrinčić, J, Kovačević, D, Lasić-Lazić, J, i Banek, M. (2005). Znanjem do znanja. Prilog metodici rada školskog knjižničara. Zagreb: Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
Matijević, M. (2004). Udžbenik u novom medijskom okruženju. U S. Halačev (Ur.), Udžbenik i virtuelno okruženje (str. 73-82). Zagreb: Školska knjiga.
Mikanović, B. (2014). Konceptualizacija vaspitanja i obrazovanja u procesu globalizacije. U B. Dimitrijević (Ur.), Savremene paradigme u nauci i naučnoj fantastici (str. 385–397). Niš: Filozofski fakultet.
Milutinović, J. (2007). Pedagoški pluralizam: ciljevi obrazovanja i učenja u svetu koji se menja. Pedagoška stvarnost, 7–8, 587–598.
Nünning, V. (Hg.) (2008). Schlüsselkompetenzen: Qualifikationen für Studium und Beruf. Stuttgart: Metzler.
Pečujlić, M. (2002). Globalizacija. Dva lika sveta. Beograd: Gutenbergova galaksija.
Rüschoff, B. (2007). Computerunterstützte Lehr- und Lernmaterialien. In K.-R., Bausch, H.
Christ, & H. J. Krumm (Hrsg.) Handbuch Fremdsprachenunterricht (S. 426-430). Tübingen, Basel: Francke Verlag.
Simić, M. (2012). Uloga pedagoga i nastavnika u školskom vaspitno-obrazovnom sistemu. Baština, 32, 197–207.
Standardi kompetencija za profesiju nastavnika i njihovog profesionalnog razvoja. Beograd: Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Retrieved Arpil 2013 from http://www.zuov.gov.rs/novisajt2012/dokumenta/132_standardi-nastavnika_cir.pdf.
Vuletić, V. (2007). Globalizacija. U A. Mimica, M. Bogdanović (Ur.). Sociološki rečnik (str. 163–164). Beograd: Zavod za udžbenike.
Walter, H. (2001). Erziehung und Bildung im Zeitalter der Globalisierung. Themen und Fragestellungen erziehungswissenschaftlicher Reflexion. Zeitschrift für Pädagogik, 47, 515-537.
Objavljeno
27. 01. 2023.
Broj časopisa
Sekcija
DIDAKTIKA I METODIKE