KONSTRUKTIVISTIČKA PERSPEKTIVA U OBRAZOVANJU – OD POUČAVANJA DO UČENJA

  • Olja Džinkić Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Кључне речи: konstruktivizam, učenje, savremeno društvo, savremeno obrazovanje.

Сажетак

U ovom radu akcenat je na konstrukivističkoj perspektivi u obrazovanju, u čijem središtu se nalazi učenik, a proces učenja ima aktivnu, konstruktivnu i socijalnu prirodu. Pomenuta perspektiva predstavljena je od njenog nastanka, do mesta i uloge koju zauzima u savremenom društvu. Cilj rada odnosi se na sagledavanje osnovnih ideja i elemenata konstruktivizma značajnih za novonastale promene i situacije u savremenom svetu, te za savremeno obrazovanje današnjeg društva. Teorijskom analizom zaključuje se da obrazovni potencijal konstruktivističke perspektive pomera granice obrazovanja od poučavanja do učenja, i da kao takav predstavlja savremeni sistem obrazovanja značajan u pripremi mladih za suočavanje sa izazovima društva, i u razvijanju njihovih sposobnosti za fleksibilno prilagođavanje svetu koji se brzo menja.

Биографија аутора

Olja Džinkić, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

student doktorskih studija

Објављено
14. 10. 2020.
Bрој часописа
Секција
ЧЛАНЦИ