UČENJE NA DALJINU IZ UGLA NASTAVNIKA, UČENIKA I RODITELJA

  • Dragica Miražić-Nemet
  • Tatjana Surdučki
Ključne reči: učenje na daljinu, platforma za učenje, obrazovno-vaspitni rad, komunikacija

Apstrakt

Uvođenjem vanrednog stanja u Srbiji usled epidemiološke situacije u zemlji, obustavljen je neposredni obrazovno-vaspitni rad u školama, a nastavak obrazovanja obezbeđen je kroz učenje na daljinu. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja organizovalo je edukativne emisije na televiziji, dok su škole dobile zadatak da nađu načine za komunikaciju na daljinu sa svojim učenicima i da im, pored postojećih edukativnih emisija, pružaju podršku u učenju. Budući da učenje na daljinu do sada nije bilo u većoj meri zastupljeno u obrazovnom sistemu u Srbiji, naročito kada je u pitanju osnovno obrazovanje i vaspitanje, namera ovog istraživanja je bila da utvrdi kako je započelo učenje na daljinu, koji kanali komunikacije sa učenicima su uspostavljeni i šta učenici i njihovi roditelji misle o ovakvom načinu rada. Rezultati pokazuju da je većina nastavnika i učenika uspostavila adekvatne kanale komunikacije, da su učenici aktivno uključeni u učenje na daljinu, ali i da su podeljena mišljenja o opterećenosti učenika sadržajima i načinom rada. Na osnovu dobijenih rezultata, kreiran je set preporuka za unapređivanje nastave na daljinu u trenutnoj situaciji. Takođe, nameće se pitanje na koji način, po normalizaciji uslova i povratku učenika u škole, uvrstiti učenje na daljinu u redovan obrazovno-vaspitni rad.

Biografije autora

Dragica Miražić-Nemet

Osnovna škola ,,Sonja Marinkovićˮ Novi Sad

Tatjana Surdučki

Osnovna škola ,,Sonja Marinkovićˮ Novi Sad

Objavljeno
04. 02. 2021.
Broj časopisa
Sekcija
DIDAKTIKA I METODIKE