NEUSPJEH UČENIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZ UGLA PEDAGOGA

  • Margareta Skopljak
  • Nataša Kovačević
Ključne reči: uzroci, prevencija i rješavanje školskog neuspjeha, kvalitativno istraživanje i fokus grupa

Apstrakt

Opšti cilj našeg istraživanja je opisati i razumjeti školski neuspjeh učenika u osnovnim školama iz ugla pedagoga. Kako bi se realizovao opšti cilj krenulo se od temeljnog istraživačkog pitanja koje glasi: Koje su aktivnosti pedagoga u oblasti rada koji se odnosi na školski neuspjeh učenika. U tu svrhu primjenili smo kvalitativno istraživanje, tehniku fokus grupe. Učesnici u fokus grupi su pedagozi iz osnovnih škola. Kvalitativnom metodom kodiranja izradili smo kodno stablo s pripadajućim područjima, kategorijama i dimenzijama. U finalnoj verziji kodnog stabla oblikovano je 1 područje, 3 kategorije sa pripadajućim dimenzijama. Izdvojene kategorije su: uzroci školskog neuspjeha, prevencija školskog neuspjeha i načini rješavanja školskog neuspjeha učenika. Dobijeni rezultati su pokazali da je najveći uzrok školskog neuspjeha učenika neprilagođeni nastavni sadržaji, porodični problemi, nezainteresovanost učenika i uticaj vršnjačke grupe. U oblasti prevencije i rješavanja problema školskog neuspjeha učenika pedagozi uglavnom primjenjuju iste oblike savjetodavnog razgovora sa učenicima i nastavnicima, kroz časove odjeljenske zajednice učenike upoznaju sa različitim tehnikama uspješnog učenja, podstiču njihovo samopouzdanje i saradjuju sa nastavnicima.

Biografije autora

Margareta Skopljak

Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjа Luci, Bosna i Hercegovina

Nataša Kovačević

IN Fondacija – fondacija za unapređenje socijalne inkluzije djece i mladih u BiH, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Objavljeno
04. 02. 2021.
Broj časopisa
Sekcija
VASPITNO-OBRAZOVNI RAD ŠKOLE