AKTUELNI KONCEPT RANE INTERVENCIJE U IDEJAMA KOMENSKOG

  • Otilia Velišek-Braško
  • Marija Svilar

Apstrakt

Porodice dece koja su drugačija, imaju svoje specifičnosti, izazove i teškoće u ostvarivanju porodičnih funkcija, kao i u pružanju adekvatne podrške svom detetu u učenju i razvoju. Programi rane intervencije podstiču detetov razvoj u ranom detinjstvu i pružaju podršku porodici, jer daju najbolje rezultate vezano za napredovanje dece. Svakom detetu, posebno u ranom uzrastu je porodica i dom prirodno, poznato i realno okruženje, o čemu je već i Komenski pisao u Materinskoj školi, gde je isticao da su uz uputstva i informisanje, roditelji spremni sa decom da vežbaju potrebne sposobnosti i veština do polaska u školu. Nova koncepcija rane intervencije takođe prepoznaje roditeljske kompetencije uz podršku transdisciplinarnog tima i partnerstvo, da se u porodičnom okruženju realizuje podsticaj deteta u ranom uzrastu. U ranom detinjstvu važnost igre, delanja i vršnjačke interakcije odnosno razvijanja odnosa su prepoznata u idejama Komenskog, a i polazišta su nove koncepcije reformisanog predškolskog programa Godine uzleta, što je u skladu sa ranom inkluzijom u okviru rane intervencije. U radu je predstavljen aktuelni koncept rane intervencije sa utemeljenjem u idejama Komenskog vezano za porodične snage i pružanju podrške porodici.

Objavljeno
09. 06. 2020.
Broj časopisa
Sekcija
ČLANCI