PRINCIP OČIGLEDNOSTI KROZ DELO „ORBIS SENSUALIUM PICTUS“

  • Lana Tomčić

Apstrakt

Koreni današnjeg sistema obrazovanja potiču od jednog od najznačajnijih pedagoga svih vremena, Jana Amosa Komenskog (1592-1670). Cilj ovog rada jeste analiza primene principa očiglednosti u delu „Orbis sensualium pictus“ Jana Amosa Komenskog. Cilj se ostvaruje na teorijskom nivou, primenom metode teorijske analize i istorijske metode, uz tehniku analize sadržaja. U ovom radu poseban akcenat se stavlja na važnost Komenskog za formulisanje i primenu principa očiglednosti. Sredinom XVII veka Jan Amos Komenski je formulisao princip očiglednosti u delu „Velika didaktika“, nazivajući ga „zlatnim pravilom didaktike“. U radu se razmatraju misli Komenskog o značaju senzorne percepcije iznete u delu „Velika didaktika“, kao i objašnjenje opštepoznatog stava „da se pred čula iznosi što god se može“. U pogledu primene „zlatnog pravila didaktike“ posebna pažnja je posvećena delu „Orbis sensualium pictus“ („Svet u slikama“), prvom ilustrovanom udžbeniku za decu. U radu su predstavljene ilustracije pojedinih apstraktnih pojmova i elemenata udžbenika koji su značajni za izučavanje inovativnosti pristupa učenicima, sadržaju i primeni principa očiglednosti, kao što su: uvod, čula u čoveka, duša u čoveka, škola i učionica, moral. Nakon analize, izvodi se zaključak da je primenom principa očiglednosti u delu „Orbis sensualium pictus“ Komenski uspeo u zamisli da decu upozna ne samo sa spoljašnjim, već i sa unutrašnjim svojstvima posmatranih predmeta i pojava.

Objavljeno
09. 06. 2020.
Broj časopisa
Sekcija
ČLANCI