DIGITALNA TRANSFORMACIJA TEHNIČKE ŠKOLE ZAJEČAR

Pregledni naučni rad

  • Snežana Jovanović Tehnička škola, Zaječar, Srbija
Ključne reči: digitalne tehnologije; digitalna pismenost; digitalna transformacija škole; digitalni kapacitet; školski ekosistem

Apstrakt

Razvoj informacionih tehnologija krajem XX i početkom XXI veka doneo je velike promene i napredak u svim sferama života. Digitalna transformacija škole počela je, ili je trebalo da počne, onog trenutka kada je prvi računar kročio u školu. To znači da je digitalna transformacija škole započela još krajem prošlog veka. Kao i prilikom svake druge promene u bilo kojoj oblasti života ili rada, i u školi je isprva postojao otpor prema promeni. Iako je tehnologija nerazdvojni deo naših života, u školi to ipak nije još uvek slučaj. Naime, otpor je onemogućio da škola ide u korak sa vremenom, te se već neko vreme nalazimo u situaciji da je, sa jedne strane, potrebno obučiti nastavni kadar za upotrebu digitalnih tehnologija - da se digitalno opismene, dok je sa druge strane potrebno obezbediti da škola poseduje odgovarajuću tehniku. Na osnovu svega navedenog, na primeru Tehničke škole u Zaječaru biće istaknuta važnost i korisnost digitalizacije školskih procesa. Digitalizacija školskih procesa značajno utiče, pre svega, na poboljšanje kvaliteta nastavnog procesa, ali i kvantitativno, na smanjenje vremena za realizaciju ostalih procesa koji se odvijaju u školi. Digitalnu transformaciju u ovom smislu posmatramo kao upotrebu digitalnih tehnologija u okviru oblasti rukovođenje, saradnja i umrežavanje, infrastruktura i oprema, kontinuirani profesionalni razvoj, nastava i učenje, vrednovanje i digitalne kompetencije učenika. Zahvaljujući rukovodstvu koje rukovodi školom sada i ovde digitalna trasformacija Tehničke škole u Zaječaru otpočela je odavno i na njega se gleda kao na konstantan, kontinuiran proces digitalnog rasta kapaciteta škole u svim segmentima školskog ekosistema.

Reference

Ciboci, L. i Labaš, D. (2019). Medijska i digitalna pismenost: škola i suvremeno roditeljstvo. Medijske studije, 10 (19), 83-101. https://hrcak.srce.hr/file/330024

Digitalna škola-Evropski program https://www.awards4selfie.eu/sr/

Grozdić, V. (2021). Digitalna pismenost – potencijalni odgovor na izazove kriza. U Š. Alibabić (Ur.), Život u kriznim vremenima – andragoški progledi (27-41). Beograd: Filozofski fakultet. https://reff.f.bg.ac.rs/bitstream/handle/123456789/3559/bitstream_8943.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kuzmanović, D. R. (2017). Empirijska provera konstrukata digitalne pismenosti i analiza prediktora postignuća (doktorska disertacija). Beograd: Odsek za psihologiju Filozofskog fakulteta.
https://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/9324/Disertacija.pdf?sequence=6&isAllowed=y

Mehulić, D. (2020). Pandemija ubrzava tempo digitalne transformacije nitko nije imun. Institut za turizam, 1-3. https://www.iztzg.hr/UserFiles/file/novosti/2020/COVID-19%20radovi/Mehuli%C4%87-D_2020.pdf

Milošević, Z. B. i Crnojević, M. D. (2023). Korak u susretu samovrednovanja i spoljašnjeg evaluiranja kvaliteta rada škola. U U potrazi za kvalitetnim obrazovanjem i vaspitanjem: izazovi i moguća rešenja, Susreti pedagoga Nacionalni naučni skup 22. maj 2023 (103-108). Beograd.

Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika (2021). Službeni glasnik Republike Srbije, br. 109/2021.

Strategija razvoja obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji do 2030. godine (2021). Službeni glasnik Republike Srbije, br. 63/2021.

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (2018). Službeni glasnik Republike Srbije, br. 87/2018.

Virtuelna učionica Tehničke škole u Zaječaru www.tsz.edu.rs/moodle
Objavljeno
24. 01. 2024.
Sekcija
ČLANCI