"ODRASTANJE U DEMOKRATSKOJ PORODICI" i "ŽIVOT U DEMOKRATSKOJ PORODICI"

Prikaz priručnika

  • Snežana Vuković Fakultet za sport, Univerzitet „Union-Nikola Tesla“ Beograd, Srbija

Apstrakt

Prikaz priručnika

"ODRASTANJE U DEMOKRATSKOJ PORODICI" - Priručnik za roditelje sa odeljcima o uzrastu 6-10 i 11-14 godina

"ŽIVOT U DEMOKRATSKOJ PORODICI" - Priručnik za roditelje adolescenata uzrasta 15 do 19 godina

Autori: Dr Rolf Golob i Dr Svetlana Lazić.

Izdavač: Savet Evrope - Kancelarija u Beogradu, 2021.

Objavljeno
11. 07. 2022.
Broj časopisa
Sekcija
PRILOZI