ODRASTANJE U DEMOKRATSKOJ PORODICI Priručnik za roditelje sa odeljcima o uzrastu 6-10 i 11-14 godina ŽIVOT U DEMOKRATSKOJ PORODICI Priručnik za roditelje adolescenata uzrasta 15 do 19 godina

(autori: Rolf Golob i Svetlana Lazić. Izdavač: Savet Evrope. Kancelarija u Beogradu, 2021.)

  • Snežana Vuković Fakultet za sport Univerzitet „Union-Nikola Tesla“ Beograd

Apstrakt

    

Objavljeno
11. 07. 2022.
Broj časopisa
Sekcija
PRILOZI