POVEZANOST ŠKOLSKOG USPEHA UČENIKA SA PRAĆENJEM VREDNOVANJA I NAPREDOVANJA UČENIKA U NASTAVI

  • Radovan Antonijević Redovni profesor - Filozofski fakultet u Beogradu, Univerzitet u Beogradu
  • Dragana Radenović Pedagog - Osnovna škola ,,Stevan Sremac“ Beograd-Borča
Ključne reči: školski uspeh, ocene, ocenjivanje, vrednovanje, napredovanje učenika, postignuća učenika

Apstrakt

U ovom radu razmatra se okvir u kojem se odvija obrazovno-vaspitni proces i uticaj praćenja i vrednovanja napredovanja učenika na njihov školski uspeh. Cilj obavljenog istraživanja jeste utvrditi karakteristike povezanosti između školskog uspeha učenika u oblasti matematike i srpskog jezika i načina praćenja i vrednovanja napredovanja učenika. U istraživanju je učestvovalo 300 nastavnika - 150 nastavnika matematike i 150 nastavnika srpskog jezika, kao i 600 njihovih učenika. Korišćena je deskriptivna metoda, a podaci su prikupljani pomoću tehnike anketiranja i skaliranja. Rezultati su pokazali da se u nastavi matematike nastavnici ne koriste često različitim tehnikama ocenjivanja prilikom praćenja postignuća učenika. U nastavi srpskog jezika može se kroz dobijene rezultate istraživanja zaključiti da nastavnici primenjuju raznovrsne tehnike ocenjivanja u približnom procentu zastupljenosti. Ajtemi koji nisu pokazali statistički značajnu povezanost sa uspehom učenika iz matematike i srpskog jezika, a na koje se u daljim istraživanjima treba osvrnuti, odnose se na nagrađivanje rada i zalaganja učenika, kao i na pomaganje učenicima koji imaju teškoće u učenju.

Objavljeno
11. 07. 2022.
Broj časopisa
Sekcija
DIDAKTIKA I METODIKE