DIGITALNO RODNO ZASNOVANO NASILJE U EMOTIVNIM VEZAMA UČENIKA IZ PERSPEKTIVE NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U SREDNJOJ ŠKOLI

  • Tanja Ignjatović psihologinja, dr politikologije (studije roda) Autonomni ženski centar, Beograd
  • Marina Ileš mgr.lingvističkih nauka
Ključne reči: srednja škola, nastavnici i stručni saradnici, digitalno nasilje, rodno zasnovano nasilje, emotivne veze mladih

Apstrakt

Predmet istraživanja je to kako nastavnici i stručni saradnici u srednjoj školi sagledavaju digitalno rodno zasnovano nasilje u emotivnim vezama svojih učenika i kako vide svoje kompetencije i ulogu škole. Cilj istraživanja je prikupljanje i analiza stavova, iskustava, znanja i potreba nastavnika i drugog školskog osoblja u vezi sa navedenom pojavom, koja do sada nije istraživana u našem kontekstu. U istraživanju eksplorativnog tipa, kvantitativne prirode, korišćen je strukturirani upitnik, kreiran za ovu priliku. Prigodni uzorak od 209 predstavnika iz devet srednjih škola u pet gradova u Srbiji, ne omogućava generalizaciju zaključaka, ali upućuje na moguće pravce delovanja i potrebu daljih istraživanja. Rezultati ukazuju na umereno prisustvo rodnih stereotipa, više prisutno kod ispitanika iz stručnih škola i muškog pola. Većina ispitanika ne zna da li je reč o ozbiljnom problemu i nikada nije dobila informaciju o konkretnom slučaju. Oni koji imaju saznanje o ovakvim slučajevima izveštavaju o velikim razlikama u iskustvima devojaka i mladića kada je reč o svim specifičnim oblicima digitalnog rodno zasnovanog nasilja, kojem su češće i sa većim štetnim efektima izložene devojke. Skoro svaki peti ispitanik ističe slaba znanja o ovom problemu, a većina nije uključena u preventivne aktivnosti. Prema njihovom mišljenju intervencije treba da su sistemske prirode, usmerene na veći broj aktera unutar i izvan škole.

Objavljeno
11. 07. 2022.
Broj časopisa
Sekcija
VASPITNO-OBRAZOVNI RAD ŠKOLE