PROFESIONALNO UČENJE U KONTEKSTU SUVREMENE KONCEPCIJE RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

  • Jadranka Stojković
Ključne reči: rani i predškolski odgoj i obrazovanje, suvremena koncepcija, odgojno-obrazovni zaposlenici, profesionalno učenje

Apstrakt

Suvremena koncepcija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja etablira odgojno- obrazovne ustanove kao kompleksne sustave koji su ujedno i samoorganizirajući što implicira važnost osvještavanja svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa o njihovoj suodgovornosti za kontinuirano uvođenje promjena na svim razinama. Stoga profesionalno učenje treba sagledavati kao participacijski proces pri čemu sudionici odgojno-obrazovnog procesa koji zajedno uče i istražuju čine profesionalne zajednice učenja, odnosno skupine akcijskih istraživača. Ovo istraživanje je imalo za cilj utvrditi prisutnost profesionalno pedagoških svojstava, karakteristika i kompetencija kod zaposlenih u ustanovama za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Istraživanje je provedeno na uzorku od 604 ispitanika zaposlenih u ustanovama za rani i predškolski odgoj i obrazovanje na području Zagreba i zagrebačke županije. Dobiveni podaci obrađeni su u statističkom SPSS paketu (deskriptivna analiza, faktorski rezultati na ekstrahiranim Promax dimenzijama) ukazuju da odgojno-obrazovni djelatnici u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja imaju izražene profesionalno pedagoške kompetencije.

##submission.authorBiography##

Jadranka Stojković

Dječiji vrtić Radost, Jastrebarsko, Republika Hrvatska

Objavljeno
04. 02. 2021.
Broj časopisa
Sekcija
PREDŠKOLSKO VASPITANјE I OBRAZOVANјE