Žan Pijaže : JAN AMOS KOMENSKI (1592 - 1670)

Izvod iz članka Jean Piaget: Jan Amos Comenius

  • Bojana Perić Prkosovački Medicinska škola „7.april“ Novi Sad; Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
  • Tatjana Ivezić Vukasović Novi Sad

Сажетак

  

Објављено
09. 06. 2020.
Секција
ПРИЛОЗИ