Главни уредник
др Бојана Перић Пркосовачки

Одговорни уредник
др Оливера Кнежевић Флорић

Секретари редакције
др Станислава Јуришин Марић
МА Тамара Милошевић

 

РЕДАКЦИЈА

академик Драго Бранковић, Република Српска
академик Грозданка Гојков, Србија
др. сц. Софија Врцељ, Хватска
др Светлана Куртеш, Велика Британија
проф. др Љупчо Кеверески, Македонија
академик Миодраг Милин, Румунија
проф. др Радован Грандић, Србија
др Љубо Каурин, Србија
проф. др Јована Милутиновић, Србија
проф. др Милица Андевски, Србија
др Штефан Швец, Словачка
проф. др Борис Кожух, Пољска
проф. др Јосип Ивановић, Србија
проф. др Светлана Шпановић, Србија
доц. др Мила Бељански, Србија
доц. др Војин Јованчевић, Србија
доц. др Нина Бркић Јовановић, Србија
проф. др Отилиа Велишек Брашко, Србија
асист. др Станислава Јуришин, Србија
асист. др Милена Летић, Србија
асист. др Стефан Нинковић, Србија

Лектори

проф.др Јелисавета Шафрањ.
Лекторка за енглески језик

Марина Туцић Живков
Лекторка за српски језик