Војводе Путника 1
21000 Нови Сад
Srbija

Уредник

Бојана Перић Пркосовачки
др

Секретар

Stanislava Marić Jurišin