Часопис „Педагошка стварност“ је часопис за школска и културно-просветна питања који већ излази пуних 60 година.

Од првог броја 2017. године часопис излази у суиздаваштву са Одсеком за педагогију,  Филозофског  факултета Универзитета у Новом Саду.

На основу процене Министарства за науку, технологије и развој Републике Србије од 2002. године, часопис „Педагошка стварност“  има карактер публикације од посебног интереса за науку.

Објављују се рецензирани стручни радови, прегледни чланци, изворни научни радови  из области: педагогије, психологије, дидактичко-методичке и наставне праксе. Радови се уређују по структури: Погледи и мишљења, Васпитни рад школе, Дидактика и методике, Предшколско васпитање и образовање, Историја педагогије, Прикази и оцене, из страних земаља и примери добре праксе.  Аутори радова своје радове треба да приреде према детаљним упутствима уредништва, а радови се објављују на српском језику и на језицима националних мањина, а резимеи радова на енглеском језику. 

 

Часопис „Педагошка стварност“ је до 2011. године излазио пет пута годишње. Од првог броја за 2017. годину часопис излази два пута годишње, у јуну и децембру.

Радови се прилажу до 01. марта за први број текуће године и до 01. септембра за други број текуће године.

 

др Бојана Перић Пркосовачки,
главна уредница